Oproep aan kabinet: Stimuleer brede mkb tot innovatie

Oproep aan kabinet: Stimuleer brede mkb tot innovatie

25-04-2018

Het kabinet moet meer en slimmer inzetten op het stimuleren en ondersteunen van innovatie in het brede mkb. Ondernemers hebben middelen nodig om de toegang tot kennis te verbeteren. Door onvoldoende zicht op wat al kan of binnen handbereik ligt, profiteren veel bedrijven niet van de kansen die bijvoorbeeld digitalisering, automatisering en verduurzaming bieden.

 

“Het mkb heeft een stevige kopgroep, maar ook een breed peloton dat daarop achterblijft. Die groep moeten we meenemen en laten zien wat in hun bedrijfsvoering mogelijk is. Want meer mkb dat groeit, versterkt het fundament van onze economie.” Dat pleidooi hield directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland vanochtend tijdens een bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) aan de Hannover Messe. De staatssecretaris kreeg daar van Koninklijke Metaalunie het rapport ‘Slimmer produceren moet je leren’ overhandigd.

 

Metaalunie vraagt naar aanleiding van het rapport om stimulerend overheidsbeleid dat de mkb-maakindustrie ondersteunt bij complexe en risicovolle (productie)procesinnovatie. “Wat Metaalunie terecht voor haar achterban vraagt, vragen wij voor het brede midden- en kleinbedrijf”, zegt Visser. Hij benadrukt dat innovatie in het mkb vooral gaat om toepassing van bestaande mogelijkheden in de bedrijfsvoering.

 

Om mkb-ondernemers te bereiken, zijn programma’s nodig als Teqnow van de Metaalunie. Dat project richt zich niet alleen op de koplopers, maar juist ook op de groep die niet vanzelf ‘meegaat’. Zij krijgen laagdrempelig, door informatie, scans en advies, goede toegang tot kennis om te innoveren.

 

MKB-Nederland vraagt de staatssecretaris concreet om een derde van de extra innovatiemiddelen (€150 miljoen structureel) die het kabinet uittrekt, in te zetten voor het dit soort mkb-innovatie. De ondernemersorganisatie ziet veel heil in brancheprogramma’s, in combinatie met vouchers waarmee ondernemers kunnen laten onderzoeken wat in hun bedrijf de best passende mogelijkheden zijn.

 

Op de foto van links naar rechts:
Onno Ponfoort, onderzoeker Berenschot, Mona Keijzer, staatssecretaris EZK en Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie bij de overhandiging vanmorgen op de Hannover Messe