Multiply brengt MKB-ondernemers en studenten bij elkaar

Multiply brengt MKB-ondernemers en studenten bij elkaar

4-02-2020

Multiply is een initiatief van Saxion Hogeschool, the CeeCee Community, Gemeente Enschede en Rabobank Enschede-Haaksbergen.

Multiply brengt MKB-ondernemers en studenten van Saxion Hogeschool bij elkaar met als doel een (business) plan te schrijven voor de ondernemer ‘dat er toe doet’ en dat de ondernemer meer inzichten en houvast biedt in een steeds sneller veranderende wereld. Ondernemer en student worden voor een periode van 3 maanden aan elkaar gekoppeld om deze doelstelling te realiseren.

De uiteindelijke doelstelling van Multiply is om MKB-bedrijven en studenten beter te maken en daardoor onze stad aantrekkelijker en boeiender te maken om in te werken, te wonen en te leven.

Ondernemers en studenten worden begeleid door coaches, er zijn inloopspreekuren om vragen van ondernemers en studenten te kunnen beantwoorden, en worden 4 workshops georganiseerd om ondernemers en studenten te inspireren.

Multiply wordt georganiseerd in 2 jaarlijkse cycli, te weten in september (1e kwartiel Saxion) en in februari (3e kwartiel Saxion). Op 24 februari 2020 start de volgende ronde van Multiply, inmiddels de 8e. Die duurt tot eind april.

Inmiddels bestaat Multiply ruim 3 jaar en hebben ca. 125 ondernemers en ongeveer 350 studenten met succes meegedaan. Resultaat zijn prachtige businessplannen waar MKB ondernemers echt wat aan hebben, en relevante praktijkervaring voor studenten welke issues er spelen binnen MKB bedrijven. Een fantastisch resultaat dus met wederkerigheid!

In het verleden hebben we gebruik mogen maken van jullie ledenbestand. Dat is hartstikke fijn.
Graag zouden wij voor de 8e versie van Multiply ook weer gebruik willen maken van jullie ledenbestand.

Als je dat goed vindt, dan vragen we je om de brief in de bijlage op 7 januari naar jullie leden te mailen.

Multiply is een initiatief van: