MKB Twente informeert u over de participatiewet

MKB Twente informeert u over de participatiewet

8-09-2014

De invoering van de participatiewet is uitgesteld naar januari 2015.

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet is goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer.

 Instrumenten om in te zetten bij mensen met een arbeidsbeperking:

 • Loonkostensubsidie
  Gemeenten worden verantwoordelijk voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen om banen voor die mensen te bieden. Zo kan de gemeente een werkgever bijvoorbeeld een gedeelte van het loon meebetalen (in de vorm van loonkostensubside). Bijvoorbeeld 20% voor een werknemer die door een arbeidshandicap 20% langzamer werkt dan een ander. De werknemer zelf krijgt het cao-loon of anders het minimumloon.
 • Werkplekaanpassing
  Een gemeente kan ook werkplekaanpassingen voor een werkgever betalen.
 • No-risk polis
  Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd.
 • Daarnaast is er de mogelijkheid tot inzet van een jobcoach.
  De jobcoach helpt werknemers bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om het werk te leren. Hij begeleidt werknemers ook op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.
 • Premiekortingen
  Werkgevers die arbeidsgehandicapte werknemers in dienst nemen mogen onder voorwaarden gedurende drie jaar een premiekorting toepassen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als de desbetreffende werknemer recht heeft op een uitkering krachtens deWIA of Wajong. Ook als een werknemer van ten minste achttien jaar door ziekte of handicap problemen heeft gehad bij het volgen van onderwijs en binnen vijf jaar na afronding van dat onderwijs bij de werkgever in dienstbetrekking gaat werken, mag de werkgever een premiekorting toepassen. Hij moet dan wel over een verklaring van het UWV

 

Heeft u vragen of wilt u nader geinformeerd worden over deze wet, neem dan contact op met het secretariaat van MKB Twente voor een afspraak met terzake deskundigen.

E-mail: secretariaat@mkb-twente.nl