‘Kabinet zet goede stappen om innovatiekracht te versterken’

‘Kabinet zet goede stappen om innovatiekracht te versterken’

28-02-2018

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de in totaal 75 miljoen euro die het kabinet dit jaar extra uittrekt voor innoverende bedrijven, zoals staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft bekendgemaakt. De ondernemersorganisaties zijn positief over het uitbouwen van publiek-private samenwerking en het versterken van de mkb-instrumenten. Ook het verstevigen van het toegepast onderzoek is van groot belang.

Publiek-private samenwerking
De innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf wordt in 2018 met 18 miljoen euro extra ondersteund. Zo wordt het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren verhoogd naar 40 miljoen euro en is dit jaar nu 70 miljoen euro Innovatiekrediet beschikbaar voor ondernemers. Om publiek-private samenwerking uit te bouwen in het onderzoek gaat zowel het totale budget als de toeslag zelf van het instrument PPS omhoog. Van elke euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, draagt staatssecretaris Keijzer 30 cent (was 25) bij. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben hier al langer voor gepleit.

Toegepast onderzoek
De Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek (TO2) krijgen dit jaar 42 miljoen euro extra te besteden. De verdeling van de middelen wordt mede gebaseerd op de mate waarin instellingen aansluiten bij marktbehoeften. Zo wil het kabinet extra investeren in kennisgebieden waarin Nederland economisch voorop wil lopen. De ondernemersorganisaties wijzen erop dat de TO2-instellingen bij de inzet van die middelen goed moeten samenwerken met de topsectoren. Ook moet extra aandacht worden besteed aan verspreiding van kennis in het mkb.