Waarom WBSO-subsidie voor je R&D-project aanvragen?

Waarom WBSO-subsidie voor je R&D-project aanvragen?

19-09-2017

Middels de WBSO-subsidie verlaag je de kosten van je R&D-project. Ontwikkel je nieuwe producten, processen of programmatuur? Dan is de WBSO-regeling interessant voor jou!

Doel van de WBSO-subsidieregeling

Met behulp van de WBSO-regeling wil het ministerie van Economische Zaken innovatie en technologische vernieuwing stimuleren bij Nederlandse bedrijven. De WBSO helpt innovatieve bedrijven de financiële lasten van R&D-projecten te verlagen. In de praktijk betekent dit dat een onderneming minder loonbelasting hoeft te betalen.

Wie kan WBSO-subsidie aanvragen?

Elke ondernemer in Nederland die ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (afgekort S&O) uitvoert, kan gebruik maken van de WBSO-regeling, met uitzondering van publieke kennisinstellingen. Het maakt niet uit hoe groot je onderneming is of in welke bedrijfssector je actief bent. Zowel een eenmanszaak, als een grote multinational kan gebruik maken van de WBSO-regeling.

Voor welke projecten kun je WBSO-subsidie aanvragen?

Voor twee soorten projecten kan WBSO-subsidie worden aangevraagd:

 • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
  Het belangrijkste criterium is of hetgeen je gaat ontwikkelen technisch nieuw voor de aanvrager is. Routinematige ontwikkeling komt niet in aanmerking, want dit is geen speur- en ontwikkelingswerk. Een project dat voor de WBSO in aanmerking komt kenmerkt zich door een concreet technisch probleem dat door de aanvrager zelf wordt opgelost. Het einde van een ontwikkelingsproject is het moment waarop het te ontwikkelen werkingsprincipe is aangetoond, bijvoorbeeld door middel van testen en/of met behulp van een werkend prototype.
 •  Technisch-wetenschappelijk onderzoek
  Dit is verklarend onderzoek dat technisch van aard is. Er moet gezocht worden naar een verklaring voor een verschijnsel. Met het technisch wetenschappelijk onderzoek wordt theoretische en/of praktische technische kennis gegenereerd. Het onderzoek moet betrekking hebben op technische vakgebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie-of communicatietechnologie.

WBSO-subsidie aanvragen: het proces

Een WBSO-aanvraag moet vooraf en uiterlijk één volledige kalendermaand voordat de subsidiabele projectperiode begint, worden ingediend. In de WBSO-subsidie aanvraag moeten de WBSO-subsidie projecten zo concreet mogelijk worden omschreven. In de projectomschrijving moeten met name de volgende onderdelen worden belicht:

 • Welke technische knelpunt(en) ga je zelf oplossen;
 • Wat zijn de beoogde oplossingsrichting(en) voor de technische knelpunt(en);
 • Wat zijn de technische nieuwe werkingsprincipes van de oplossing(en);
 • Waarom leiden de S&O-werkzaamheden tot een technisch nieuw fysiek product of productieproces?

Ben je ondertussen al begonnen met een potentieel WBSO-project of start je op korte termijn? Dan is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. De subsidieadviseurs van KroeseWevers helpen je graag in dit proces. Neem direct contact met ons op en laat je gegevens achter in het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Welke kosten zijn subsidiabel binnen de WBSO-regeling?

Ondernemers kunnen naast loonkosten ook andere kosten en uitgaven voor de WBSO-regeling opvoeren die binnen een WBSO-project gemaakt worden. Je kan kiezen tussen het forfaitair (kosten/uitgaven) berekend bedrag of aanvragen op basis van de geschatte werkelijke kosten en uitgaven. Deze keuze kan gedurende het kalenderjaar niet gewijzigd worden. We lichten hieronder de verschillen toe.

S&O-loonkosten
Voor het bepalen van de S&O-loonkosten (speur- en ontwikkelingswerk) geldt voor nieuwe aanvragers een forfaitair uurtarief van € 29,- per uur. Na twee jaar wordt het uurtarief vastgesteld op het gemiddelde uurloon van de S&O-medewerkers van twee jaar geleden (referentiejaar). Je dient zelf een realistische inschatting te maken van de hoeveelheid S&O-uren die je denkt te besteden aan het project.

S&O-kosten/uitgaven: de forfaitaire benadering
Wanneer je kiest voor de forfaitaire benadering hoef je geen separate kosten/uitgaven-administratie bij te houden. Het forfait is gebaseerd op een grove benadering van de kosten en uitgaven die een gemiddelde ondernemer ten behoeve van zijn eigen S&O-werkzaamheden maakt. Per kalenderjaar is de hoogte van het forfaitaire bedrag:

 • €10 per S&O-uur voor de eerste 1800 S&O-uren;
 • €4 per S&O-uur voor de overige S&O-uren.

S&O-kosten/uitgaven: de geschatte werkelijke kosten/uitgaven
Wanneer je kiest voor het inschatten van de werkelijke kosten en uitgaven, dan moet je wel een separate kosten/uitgaven-administratie bijhouden. Om voor een S&O-verklaring in aanmerking te komen moeten de kosten en uitgaven dienstbaar zijn aan het verrichten van je eigen S&O.

 • Kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van een prototype of het doen van proeven zonder productieve of commerciële betekenis. Kosten voor de huur van apparatuur van derden die uitsluitend dienstbaar zijn aan een eigen ontwikkelingsproject komen ook in aanmerking;
 • Aanschaf van nieuw apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor eigen S&O (bijv. vervaardigen modellen, proefbatches of prototypes), zonder productie of commerciële behoren onder uitgaven. Daarnaast komen (delen van) nieuwe gebouwen voor zover dienstbaar aan eigen S&O-werkzaamheden ook in aanmerking.

De hoogte van de WBSO-subsidie

 • De WBSO-regeling biedt bedrijven een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering bedraagt in 2017 voor de eerste schijf 32% over de S&O-loonkosten en overige kosten en uitgaven. De bovengrens van deze eerste schijf is € 350.000,-;
 • Percentage tweede schijf (> € 350.000) is 16%;
 • Voor starters is het aftrekpercentage 40% over de eerste schijf;
 • Een zelfstandige moet aantoonbaar minimaal 500 uur per kalenderjaar besteden aan speur- en ontwikkelingswerk. Zelfstandigen ontvangen geen percentage over de S&O-loonkosten, maar een zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt in 2017 € 12.522,- en voor starters € 18.786,-;
 • Het kabinet stelt jaarlijks (in het Belastingplan) het budget voor de WBSO-regeling vast. Het budget voor 2017 is € 1.205 miljoen.

WBSO-subsidie aangevraagd en dan? Innovatiebox!

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst die in deze tariefbox valt wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 5% in plaats van het toptarief van 25%. Gebruik maken van de innovatiebox kan alleen met het juiste toegangsbewijs: een WBSO-beschikking óf een geldig octrooi. Een WBSO-beschikking geeft dus toegang tot de innovatiebox.

Meer weten of hulp bij WBSO-subsidie aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de WBSO-regeling, of wil je meer weten over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van KroeseWevers. Wij helpen je graag verder. Handig om te weten: wij werken vrijwel altijd op basis van no cure, no pay.

Kijk voor meer informatie op: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/wbso-subsidie/