Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-subsidie)

Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE-subsidie)

19-09-2017

Gaat jouw bedrijf of (non-profit) instelling investeren in hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind of zon? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) najaarsronde is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017.

Waarom is de subsidieregeling SDE+ ontwikkeld?

Net als voorgaande jaren is ook in 2017 de subsidieregeling SDE+ beschikbaar. Minister Henk Kamp van Economische Zaken hoopt met deze subsidieregeling de doelstelling uit het energieakkoord voor 2023, het produceren van 16% hernieuwbare energie, te behalen.

Wanneer kom je in aanmerking voor subsidie?

Heb je een bedrijf of (non-profit) instelling en ben je producent van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of hernieuwbaar gas? Dan kan je in aanmerking komen voor subsidie. De SDE+ subsidie compenseert het verschil in de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs van grijze energie. Denk hierbij aan het inzetten van zonnepanelen en het gebruik maken van windenergie, maar ook voor hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie en water is de subsidieregeling in het leven geroepen.

Hoeveel subsidie is er binnen SDE+ beschikbaar?

Voor 2017 zijn twee rondes opengesteld, waarvoor in totaal €12 miljard beschikbaar is gesteld. Voor de najaarsronde van de SDE+ subsidieregeling, die open is vanaf 3 oktober, is €6 miljard beschikbaar.

Welke voorwaarden gelden er voor het aanvragen van subsidie?

  • De SDE+ heeft 3 verschillende fases en iedere fase heeft een maximum fasebedrag;
  • Je kan per categorie productie-installatie en per adres waarop de productie-installatie wordt uitgevoerd maximaal 1 subsidieaanvraag indienen. Het is wel mogelijk om op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aan te vragen;
  • Voor de meeste productie-installaties zijn vergunningen vereist. Zijn deze vergunningen niet op tijd aanwezig, dan betekent dit dat je geen subsidie kunt krijgen;
  • Ben je niet de eigenaar van de locatie waarvoor je de subsidie aanvraagt? Dan moet je toestemming krijgen van de grond- of gebouweigenaar;
  • Voor projecten rondom windenergie is het toevoegen van een windrapport verplicht;
  • Voor projecten rondom geothermie is een geologisch onderzoek vereist;
  • Voor productie-installaties van 500 kWp of meer ben je verplicht een aanvullende haalbaarheidsstudie aan te vragen.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

De aanvraag kan vanaf 3 oktober 2017 om 9.00 uur, tot 26 oktober 2017 uiterlijk 17.00 uur, ingediend worden. Om voor de subsidieregeling SDE+ in aanmerking te komen, moet je een goed onderbouwd project insturen. Afhankelijk van de grote van het project is een complete haalbaarheidsstudie noodzakelijk.

Hulp nodig bij de subsidieaanvraag?

Wil jij weten of je met jouw investering in hernieuwbare energie in aanmerking komt voor subsidie? Of wil je meer informatie over de subsidieregeling SDE+? De subsidieadviseurs van KroeseWevers kunnen jou alles vertellen over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Daarnaast kunnen wij jou volledig ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie. Hierbij werken wij op basis van no cure, no pay. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kijk voor meer informatie op: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/sde-subsidie/