Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers voor bedrijfsopvolging familiebedrijven in Overijssel

Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers voor bedrijfsopvolging familiebedrijven in Overijssel

19-09-2017

MKB-ondernemingen in Overijssel waarvan meer dan 50% van de aandelen in handen is van één familie kunnen subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan de toekomst van het familiebedrijf.

Doel van de subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers

Familiebedrijven spelen een grote rol in de regionale economie, namelijk 70% van alle bedrijfsvestigingen in de Provincie Overijssel is een familiebedrijf. Samen bieden zij werkgelegenheid aan meer dan 160.000 mensen. Provincie Overijssel wil jonge bedrijfsopvolgers ondersteunen, zodat zij investeringen kunnen doen die het voortbestaan van hun familiebedrijf stimuleren. Deze (jonge) ondernemers kunnen op deze manier anticiperen op marktonwikkelingen en innoveren.

Wie kan subsidie aanvragen?

Familiebedrijven gevestigd in de Provincie Overijssel kunnen, wanneer ze aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken van de subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers.
Familiebedrijven zijn MKB-ondernemingen waarvan meer dan 50% van de aandelen in handen zijn van één familie. Ook moet de familie zeggenschap hebben wat betreft de bedrijfsvoering en opvolging.

Belangrijkste voorwaarden van deze regeling

 • de aanvrager is een familiebedrijf;
 • de aanvrager is volgens KVK gevestigd in de provincie Overijssel;
 • de aanvrager is geen landbouwbedrijf;
 • er is sprake van opvolging door een familielid (eerste, tweede of derde graad) die bij het indienen van de subsidieaanvraag:
  – 41 jaar of jonger is en minder dan 2 jaar geleden (volgens KVK) zeggenschap heeft gekregen;
  – ten minste voor 25% (mede)-eigenaar is van de onderneming;
  – langdurige zeggenschap heeft;
  – mede de dagelijkse bedrijfsvoering van het familiebedrijf heeft.
 • het familielid die wordt opgevolgd heeft minimaal 5 jaar langdurig zeggenschap over de familieonderneming gehad;
 • de investering moet betrekking hebben op vernieuwing/verbetering van een productieproces of een marktimplementatie van een nieuw product/dienst. Wanneer met deze investering energie bespaard wordt, dan kan jouw familiebedrijf mogelijk gebruik maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA);
 •  het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 20.000,-.

Subsidiebedrag en budget subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers

De subsidie bedraagt 30% van de investeringskosten (kosten voor de inhuur van derden op basis van een offerte) en is maximaal € 20.000,- .
De subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers is vanaf augustus 2017 geopend en loopt door tot eind 2019. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Het budget voor 2017 is € 100.000,-. Het totale budget tot en met 2019 voor deze regeling is € 600.000,-

Meer weten of wil je hulp bij het aanvragen van deze subsidie?

Wil je weten of je in aanmerking kunt komen voor de subsidieregeling Jonge bedrijfsopvolgers, of wil je meer weten over deze regeling zelf? En doet jouw familiebedrijf investeringen waarmee energie bespaard wordt en wil je weten of jij in aanmerking komt voor de Energie Investeringsafrek (EIA)? Neem dan vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van KroeseWevers. Wij helpen je graag verder.

 

Kijk voor meer informatie op: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/jonge-bedrijfsopvolgers-subsidie/