EFRO-subsidie voor ondernemers in Overijssel en Gelderland 2017

EFRO-subsidie voor ondernemers in Overijssel en Gelderland 2017

9-03-2017

Ondernemers in Overijssel en Gelderland kunnen ook in 2017 subsidie ontvangen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Hiervoor is ruim €47 miljoen beschikbaar gesteld.

Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het Europese subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen van Overijssel en Gelderland. Het belangrijkste doel van OP Oost is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Hierbij worden 2 doelen gesteld: algemene innovatie en koolstofarme innovatie.

Regelingen EFRO-subsidie

In 2017 worden de volgende regelingen, die onder dit programma vallen, opengesteld:

R&D-samenwerkingsprojecten
Openingsdatum: 3 juli 2017
Sluitingsdatum: 1 september 2017

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten (Research & Development) kan worden aangevraagd door twee of meer samenwerkende MKB-ondernemingen. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Per project wordt er maximaal 35% subsidie verleend, met een maximaal bedrag van € 200.000,- Elke aanvrager kan maximaal € 100.000,- subsidie aanvragen. De middelen worden verdeeld volgens het tenderprincipe. Het R&D-samenwerkingsproject moet binnen twee jaar na subsidieverlening worden voltooid.

Grote R&D-(samenwerkings)projecten
Openstelling tender Smart industries: 1 maart 2017 t/m 9 mei 2017
Openstelling tender Circulaire economie: 15 april 2017 t/m 20 juni 2017
Openstelling tender Algemene innovatie: 17 juli 2017 t/m 3 oktober 2017

Bij de grote R&D-projecten kan er subsidie worden verleend voor het inzetten van nieuwe producttechnologie en ICT binnen MKB-bedrijven. Dit zijn de zogeheten Smart Industries. Daarnaast kan er ook subsidie worden aangevraagd voor het inzetten van Circulaire economie, waarbij het hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat. Ook kan er binnen de grote R&D-projecten subsidie worden aangevraagd voor de Algemene innovatie.

Samenwerkingsverbanden van twee onafhankelijke instanties (waarvan minimaal één MKB-onderneming, die 35% van de kosten voor zijn rekening neemt) kunnen voor hun gezamenlijke experimentele ontwikkeling óf industrieel onderzoek i.c.m. experimentele ontwikkeling subsidie aanvragen. Geen van beide organisaties mag meer dan 70% van de kosten maken. Dit geldt voor alle drie tenders. De subsidie bedraagt minimaal € 250.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten is als de aanvrager een MKB-onderneming of kennisinstelling is. Alleen bij de tender Circulaire economie bedraagt het percentage 40%. Bij iedere subsidieaanvraag moet ook tenminste 25% van de activiteiten bestaan uit experimentele ontwikkeling.

Stimuleren proeftuinen
Openingsdatum: 1 maart 2017
Sluitingsdatum: 28 februari 2018

Subsidie kan worden aangevraagd door instanties die samenwerken ten behoeve van activiteiten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin en ten behoeve hiervan de exploitatie van deze proeftuin of het upgraden van deze proeftuin. Hierbij moeten minstens 2 MKB-ondernemingen betrokken zijn die minimaal 40% van de subsidiabele voor rekening nemen. Er dienen minimaal twee experimentele ontwikkelingen in de proeftuin te worden verricht, waarbij één eindgebruiker is betrokken. Er wordt maximaal 40% subsidie verleend voor de experimentele ontwikkeling en 50% subsidie voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. De subsidie bedraagt tussen € 200.000,- en € 600.000,-.

Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten
Openingsdatum: 1 maart 2017
Sluitingsdatum: 28 februari 2018

Voor vier activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:
1. Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland.
2. Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen
3. Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie.
4. Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Er wordt maximaal 50% subsidie verleend, met een maximum van € 500.000,- en een minimaal bedrag van € 200.000,-.

Voorwaarden OP-Oost programma

Voor alle regelingen binnen dit OP-Oost programma geldt dat de activiteiten moeten passen binnen één van de S3-sectoren: Agro & food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (inclusief biobased).

Meer weten over de EFRO-subsidie?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie, of wilt u meer informatie over deze regelingen? Neem dan vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van KroeseWevers. Wij helpen u graag.

Kijk voor meer informatie op: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/efro-subsidie-voor-ondernemers-in-overijssel-en-gelderland-2017