DEI: Subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie

DEI: Subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovatie

19-09-2017

Houdt jouw organisatie zich bezig met innovaties op het gebied van energiebesparing of met het opwekken van duurzame energie? Is er al een innovatief product, een innovatieve dienst of innovatief proces ontwikkeld met veel marktpotentie? Met de regeling Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) krijg je de kans om je innovatie binnen de Topsector Energie te demonstreren en in de praktijk verder te ontwikkelen. De DEI-regeling is een regeling die wordt aangeboden vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee wil de overheid Nederlandse bedrijven helpen om vernieuwende technologieën te testen op schaal. Je kunt hier subsidie voor aanvragen als je de fase prototype voorbij bent en als je product, dienst of proces klaar is voor de volgende stap.

Hoeveel subsidie is er binnen DEI beschikbaar?

Het Ministerie van EZ heeft voor de tweede ronde een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal 20,33 miljoen euro. Dat bedrag is alleen bestemd voor de subsidie Demonstratie Energie Innovatie (DEI). De DEI-regeling is slechts één van de stimuleringsmaatregelen binnen de Topsector Energie. Jaarlijks is er zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor innovaties en initiatieven met duurzame en economische doelstellingen. Ben je benieuwd welke mogelijkheden voor energiesubsidies er voor jouw organisatie nog meer zijn, neem dan contact op met onze subsidie-adviseurs. Zij kunnen je gericht adviseren over de verschillende subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en je helpen bij een eventuele aanvraag.

Wat levert deze subsidie je op?

Na de fase van ontwikkelen en experimenteren vragen innovaties in de energiesector nog een behoorlijke investering om in de markt te worden gezet. Met de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie kun je met een flinke financiële steun in de rug je innovatie testen in de markt. De subsidie is daarom juist bedoeld voor innovaties die veelbelovend zijn, maar de markt nog moeten betreden. Naast het financieren van de investering, is een deel van de subsidie bestemd voor de kosten van aanvullend onderzoek en doorontwikkeling van de energie-innovatie.

Kom jij in aanmerking voor deze subsidie?

Bij alle subsidieregelingen binnen de Topsector Energie moet in een samenwerkingsverband subsidie worden aangevraagd. De DEI-regeling vormt hierop een uitzondering: hierin mag je en in samenwerkingsverband, maar ook als ondernemer alleen een aanvraag voor indienen. De belangrijkste voorwaarde is dat de innovatie bijdraagt aan een groenere economie en een verduurzaming van de energiehuishouding. Daarnaast toetst de subsidieverstrekker of je project bijdraagt aan een hogere omzet, meer werkgelegenheid en of er toename van Nederlandse export te verwachten is. Je energie-innovatie moet dus aantoonbaar toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse economie en interessant genoeg zijn voor de eindgebruiker.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

De aanvraag voor subsidie moet voor 24 oktober 2017 worden ingediend. Het gaat hier om een tender, waarbij de beste en meest kansrijke projecten in aanmerking komen voor een subsidie.

Hulp nodig bij de aanvraag?

Wil je meer weten over de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie of heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? De subsidieadviseurs van KroeseWevers vertellen je graag meer over de mogelijkheden en kansen van deze regeling. Neem gerust contact met ons op.

Kijk voor meer informatie op: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/dei-subsidie/