Anne te Koppele|ma, 15 mei 2023|Algemeen

ArboNed, partner van MKB Twente, heeft onlangs een artikel gepubliceerd over de plichten van werknemer en werkgever bij verzuim.

In deze wet staat wat werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren moeten doen. Uitgangspunt is dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk is voor de re-integratie van de werknemer.

Lees in dit artikel welke verplichtingen je hebt bij verzuim.

Heb je vragen?

Contact opnemen