Anne te Koppele|ma, 5 juni 2023|Algemeen

Heb jij de vragenlijst al ingevuld?!  Geef je visie op de RegioDeal.

MKB Twente vertegenwoordigt samen met 13 andere netwerkorganisaties de stem van Twentse ondernemers voor Twente Board. Zoals wellicht bekend, is onlangs de RegioDeal toegekend van € 25 miljoen om het woon-, werk- en leefklimaat in Twente te versterken.

Het plan dat aan de RegioDeal ten grondslag ligt, is opgesteld door vertegenwoordigers uit het Twentse onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Hieruit zijn zes hoofdthema’s voortgekomen waar binnen de RegioDeal op gefocust zal worden. Het is van essentieel belang voor de regio dat het Twentse bedrijfsleven in deze projecten participeert en hieraan ook sturing geeft. Daarvoor willen we de wensen en behoeften van Twentse ondernemers in kaart brengen!

Onderaan dit bericht vind je een vragenlijst, wil je ons laten weten wat er volgens jou speelt voor Twentse ondernemers? Jouw input mag omvangrijk zijn, graag zelfs! De resultaten uit deze vragenlijst vormen een fundamentele input voor de komende projecten en geven ons kans om hierin sturing te geven. We vragen je aan de hand van de RegioDeal thema’s jouw ideeën en behoeften hierover. Waar denk je aan bij het thema? Wat hebben we dan nodig op dit thema?

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts een aantal minuten. De resultaten worden door MKB Twente en overige betrokken netwerkorganisaties bekeken en verder vertaald naar concrete acties en een helder geluid richting Twente Board.

De vragenlijst vind je hier https://forms.gle/6DKrNJTZRLfrdPpM6

Hartelijk dank voor je bijdrage!

 

 

Heb je vragen?

Contact opnemen