Anne te Koppele|di, 13 juni 2023|Algemeen

‘De recente uitbreiding van de doelgroep van de Banenafspraak is een goede eerste stap. Extra maatregelen zijn komende tijd echter nodig om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met succes en blijvend naar werk te begeleiden.’ Dat en meer zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een position paper dat ze vandaag aan de Tweede kamer hebben gestuurd naar aanleiding van 10 jaar Banenafspraak.

Beperkte uitbreiding
De minister kondigde recent een beperkte uitbreiding van de doelgroep voor de Banenafspraak aan. Zo gaan onder meer mensen met WIA die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en mensen in de Wajong die geen duurzaam arbeidsvermogen hebben behoren tot de doelgroep.

‘Dit is een mooie eerste stap. Tegelijk zien we dat er veel meer acties nodig zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld nog steeds 130.000 mensen uit deze doelgroep niet aan het werk omdat ze onvoldoende in beeld zijn voor werkgevers. ‘Dat kan en moet anders voor deze belangrijke doelgroep. Zo verkwisten we onnodig talent’, aldus de ondernemersorganisaties.

Voor werkgevers steeds moeilijker om kandidaten te vinden
De ondernemersorganisaties zien sowieso dat de totale beschikbaarheid van kandidaten al enige tijd achter blijft, terwijl er werk in overvloed is. De verwachting van experts is dat dit aanhoudt. Daardoor vraagt het komende jaren extra inspanningen om de doelen te behalen. In het position paper zetten de ondernemersorganisaties uiteen welke ontwikkeling ze zien en wat nodig is om de Banenafspraak ook de komende jaren tot een succes te kunnen blijven maken.

Elk jaar halen werkgevers de doelen
De banenafspraak bestaat dit jaar precies 10 jaar. In 2013 spraken overheid, vakbonden, MKB-Nederland en VNO-NCW af om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar de reguliere arbeidsmarkt te helpen. De uiteindelijke doelstelling is om in 2026 voor bedrijven in totaal 100.000 banen te creëren voor mensen uit de doelgroep. Door de banenafspraak krijgen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en wordt een stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen. Bedrijven hebben inmiddels al meer dan 70.000 mensen met succes aan de slag geholpen en jaar op jaar worden de voor werkgevers gestelde doelen gehaald.

Veel energie losgemaakt maar nu vasthouden
Door de aanpak van de werkgevers met het 100.000 banen plan is de afgelopen tien jaar veel energie losgemaakt. Werkgevers halen elk jaar het doel en voelen een grote verantwoordelijkheid voor het slagen van de afspraken. Tienduizenden werkgevers werken samen met partners als UWV, werkgeversservicepunten en gemeenten en hebben stappen gezet naar een meer inclusieve arbeidsmarkt. De dank gaat uit naar alle boegbeelden en mensen die dit mogelijk hebben gemaakt,’ aldus de organisaties. ‘Nu is het zaak om juist met deze krappe arbeidsmarkt als rugwind verdere meters te maken en daarvoor doen we met dit paper een aantal aanzetten die daarbij kunnen helpen voor zowel de overheid als werkgevers. Ook een nieuw wetsvoorstel dat door het ministerie zal worden gepresenteerd zullen we hierop beoordelen.’

Lees hier het hele position paper.

Bron: MKB Nederland

Heb je vragen?

Contact opnemen