Anne te Koppele|di, 13 juni 2023|Algemeen

De nieuwe aanpak voor het vrijwillig stoppen van boeren is gisteren van start gegaan. De aanpak past in de voorstellen die VNO-NCW en MKB-Nederland eerder samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Bouwend Nederland hebben gedaan om tot oplossingen te komen voor natuur, boeren en de economie. ‘Het is een belangrijke stap en goed dat er steeds meer duidelijkheid komt voor agrarische ondernemers.’

Gebruik maken

De ondernemersorganisaties hopen dat veehouders die willen stoppen gebruik zullen maken van de nieuwe regelingen. Veel boerenbedrijven hebben al moeite met het vinden van een opvolger en dan kan de regeling een uitkomst bieden. ‘Hiermee kan bovendien ruimte gecreëerd worden om de natuur te herstellen, PAS-melders te legaliseren en tegelijk ruimte te creëren voor economische activiteiten en voor maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, de aanleg van noodzakelijke infrastructuur en de bouw van huizen,’ aldus de ondernemersorganisaties.

Menselijke maat

De ondernemersorganisaties zijn zeer te spreken over dat de menselijke maat centraal staat in de nieuwe piekbelasters aanpak. Zo kunnen ondernemers die gebruik maken van de aanpak, kosteloos een beroep doen op een zogenoemde zaakbegeleider als vast aanspreekpunt. De ondernemersorganisaties hopen verder op snelle duidelijkheid ten aanzien van regelingen voor bedrijven die twijfelen of ze willen doorgaan of stoppen. Door duidelijk te maken hoe veehouders kunnen innoveren of extensiveren, zorgt het kabinet ervoor dat zij een goede afweging kunnen maken. Ook hier liggen oplossingen voor sommige boerenbedrijven. Binnen enkele maanden zouden ook deze regelingen gereed moeten zijn.

Achtergronden

De aanpak piekbelasting is gericht op de circa 3.000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura-2000 gebieden veroorzaken. Deelname is vrijwillig. Het betreft agrarische bedrijven en industriële bedrijven, die meer dan een bepaalde hoeveelheid stikstof op Natura-2000 gebieden deponeren. Voor die laatste groep wordt onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewerkt aan de aanpak industriële piekbelasting, naast de generieke aanpak om bij de industrie de emissie van stikstof te verlagen. Door de energietransitie gaan veel industriebedrijven stevig vergroenen en volgens de huidige plannen gaat de sector de NOx-uitstoot in 2030 met 85% verlagen. De industrie is nu nog verantwoordelijk voor naar schatting ca. 2% van de depositie.

Meer informatie op de website: www.aanpakpiekbelasting.nl.

Bron: MKB Nederland

Heb je vragen?

Contact opnemen