Missie & Visie

MKB Twente is de vereniging voor ondernemers in het Midden – en Kleinbedrijf in de regio Twente.

Via het gedachtegoed 3S, Samen, Slimmer en Sterker, beogen wij een essentiele meerwaarde te bieden aan al onze leden.

De belangen van onze leden zijn de drijfveren voor onze missie. Alle activiteiten van MKB Twente zijn gericht op ontwikkeling, ondersteuning en het optimaliseren van het ondernemerschap. Dit zal uiteindelijk resulteren in een versteviging van de marktpositie van onze leden en het vergroten van de zakelijke kansen.

MKB Twente is omgevingsbewust en houdt rekening met alle spelers in de wereld van het ondernemen en zoekt daarbij voor haar leden de aansluiting en samenhang met o.m. de politiek, overheid, onderwijs en grote organisaties maar ook op de markt van business – to – business.
Het belang van onze leden is het bestaansrecht van MKB Twente. Wij zullen te allen tijde ieder lid bijstaan met raad & daad, en behulpzaam zijn om de juiste ondernemende koers te volgen.

MKB Twente wil bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van onze leden en door invulling te geven aan de volgende klantwensen:

 • Saamhorigheid binnen een ondernemersvereniging, wij-gevoel en samen ‘groot’ zijn.
 • Belangenbehartiging in diverse gremia (overheid, gemeente, onderwijs, grote organisaties).
 • In contact komen met potentiele opdrachtgevers of B2B.
 • In contact komen met collega ondernemers om kennis en ervaring te delen, en het uitwisselen van tips/ adviezen.
 • In contact komen met soortgenoten/ collega ondernemers voor nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Netwerken met ‘nieuwe’ contacten, uitbouwen van netwerk en contacten.
 • Op de hoogte gebracht worden van actuele en interessante informatie die van belang kunnen zijn voor het ondernemen.
 • Ondersteuning (concreet en actief) in het ondernemen, tips, adviezen, kennisdeling.
 • Profilering van de leden en hun onderneming (zichtbaarheid en bereik vergroten).
 • Exclusieve deelname aan evenementen voor leden MKB.
 • Expertisebank, eenvoudig zoeken en gevonden worden (bedrijfsnaam, website met logo).
 • Verbinding en partner met/ van ‘Werk & Inkomen’, selecteren bedrijven.
 • Stageplekken centrale, contact en verbinding leggen tussen aanbod en vraag maar ook vraag en aanbod.
 • Vraagbaakfunctie voor leden van MKB Twente.
 • Inkoopvoordeel voor leden