Wat zijn de voordelen?

Word lid!

    De voordelen voor u!

  • MKB Twente is er voor de lokale en regionale ondernemer.
  • MKB Twente legt contacten tussen ondernemers, ondernemers en instanties zoals overheidsinstellingen, onderwijs, financieel en juridische advies.
  • MKB Twente zet zich in voor gezond ondernemerschap.
  • MKB Twente draagt bij aan de werkgelegenheid in de regio en heeft o.m. een samenwerkingsovereenkomst met het Werkplein Twente/Enschede. Werkzoekenden worden bijgestaan bij het vinden van een geschikte werkplek op de arbeidsmarkt.
  • MKB Twente zet zich in voor meer stageplekken door samenwerking met ROC, Saxion en andere onderwijsinstellingen, om studenten de benodigde praktijkervaring te geven waar ondernemers behoefte aan hebben.
  • Het voeren van lobby is belangrijk. Dankzij het ledenaantal van MKB Twente, goede advisering, de regelmatige contacten met de (locale) overheid en het niet opgeven, kunnen goede resultaten geboekt worden.
  • MKB Twente organiseert regelmatig thema-/netwerkbijeenkomsten en activiteiten voor haar leden.
  • MKB Twente heeft voor haar leden een aantal businesscoaches in haar netwerk voor de dagelijkse en niet dagelijkse vraagstukken waar de ondernemer mee te maken kan krijgen.