Structureel overwerk

Structureel overwerk

19-07-2018

Het gebeurt regelmatig dat aan een werknemer wordt gevraagd om over te werken. Soms vindt het overwerk structureel plaats. Af en toe ontstaat er achteraf discussie over deze extra gewerkte uren, bijvoorbeeld als de werknemer het recht claimt voortaan minimaal dit aantal uur te mogen werken (met bijpassend salaris). Wilt u een werknemer tijdelijk extra inzetten en dergelijke discussies voorkomen, dan is het raadzaam de gemaakte afspraken (bijvoorbeeld: het extra aantal uren is slechts tijdelijk, om hoeveel uur het gaat etc.) schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld met een addendum.