Opbouw vakantiedagen arbeidsongeschikte medewerkers

Opbouw vakantiedagen arbeidsongeschikte medewerkers

21-12-2017

Werknemer ziek, dan ook geen vakantieopbouw?
Iedere organisatie heeft wel eens te maken met arbeidsongeschikte werknemers. Normaal gesproken bouwt iedere werknemer tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op. Geldt dit ook voor arbeidsongeschikte werknemers? Is het daarnaast mogelijk om ziektedagen als vakantiedagen aan te merken?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Werknemers hebben op grond van de wet per kalenderjaar recht op vakantiedagen met behoud van salaris ter hoogte van viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband zal dit dus gaan om 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Deze vakantiedagen worden de wettelijke vakantiedagen genoemd.

Daarnaast komt het voor dat met werknemers meer vakantiedagen wordt afgesproken dan de wettelijke aanspraak. Deze extra vakantiedagen worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Vakantieopbouw arbeidsongeschikte werknemer
Een werknemer bouwt ook tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op. Het gaat hier om de wettelijke vakantiedagen. Voor 2012 was dit anders. Toen stond er in de wet dat werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid pas in de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen opbouwen. De Nederlandse Staat is hiervoor op de vingers getikt door de Europese rechter en naar aanleiding hiervan is de wet gewijzigd. Nu bouwen arbeidsongeschikte werknemers gedurende de gehele periode van arbeidsongeschiktheid wettelijke vakantiedagen op.

Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunt u met de werknemer afspreken dat deze niet opgebouwd worden tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid. Geadviseerd wordt om deze afspraak schriftelijk overeen te komen.

Ziektedagen als vakantiedagen aanmerken
Ook voor de vraag of ziektedagen als vakantiedagen kunnen worden aangemerkt is het onderscheid tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van belang. Dagen dat de werknemer niet in staat is te werken in verband met ziekte kunnen in beginsel (behoudens het op vakantie gaan tijdens arbeidsongeschiktheid) niet als wettelijke vakantiedagen aangemerkt worden.

U kunt wel op voorhand met uw werknemers afspreken dat ziektedagen in mindering strekken op het saldo van bovenwettelijke vakantiedagen. Deze afspraak moet ook opgenomen worden in een schriftelijk overeenkomst, bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement.

Tip
Zorgt u ervoor dat u duidelijke afspraken met uw werknemers maakt over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de opbouw of het saldo van de bovenwettelijke vakantiedagen. Legt u deze afspraken ook vast in een schriftelijke overeenkomst.

Heeft u nog vragen over de vakantiedagen van arbeidsongeschikte werknemers, of heeft u andere vragen over bijvoorbeeld het op vakantie gaan tijdens arbeidsongeschiktheid, dan kunt u contact opnemen met de sectie arbeidsrecht van Damsté via ons adviespunt.