Juridische tips voor startende ondernemers

Juridische tips voor startende ondernemers

3-02-2020

Een regelmatige check van je juridische zaken kan geruststelling geven, zodat je je kan focussen op je core business. 

Rechtsvorm kiezen
Er zijn verschillende rechtsvormen mogelijk in Nederland. Allemaal met hun eigen (wettelijke) regelingen. Belangrijk om te weten is dat een eenmaal gekozen rechtsvorm niet per se voor altijd moet blijven of altijd zal voldoen aan wat het beste past bij je bedrijf. Wensen en rechtsvormen kunnen veranderen.

Intellectueel eigendom beschermen
Je hebt een geweldig idee, maar je wilt deze concretiseren of laten produceren. Bedenk dan dat ideeën niet beschermd zijn, dus voorkom dat iemand er met jouw idee vandoor gaat. Hoe concreter je het product/de dienst maakt, hoe beter deze beschermd wordt. Kies hiervoor de juiste beschermingsvorm: het octrooirecht, het auteursrecht of het merkenrecht.

Locatie van het bedrijf
Houd bij de vestiging van je bedrijf rekening met het bestemmingsplan. Niet alle activiteiten mogen overal worden uitgevoerd, ook niet thuis. Het bestemmingsplan beschrijft niet wat er moet gebeuren, maar wat is toegestaan. Een bedrijf aan huis? Meld dit bij de gemeente. Wanneer je een locatie gaat huren, is het nuttig om te weten wat de bijkomende risico’s, rechten en plichten zijn.

Extra personeel aannemen
Dit kan op verschillende manieren: personeel in loondienst aannemen of wellicht een compagnon erbij betrekken. Die keuze heeft verschillende consequenties. Bij het aannemen van personeel moet bijvoorbeeld gelet worden op de wetgeving met betrekking tot (tijdelijke) contracten. Als een arbeidscontract niet op maat is of de spelregels (ook voor beëindiging) daarbij niet worden nageleefd, kun je voor dure verrassingen komen te staan.

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden geven jouw rechten en plichten aan en die van jouw klant. Belangrijk dus! Het is van belang dat de opgestelde voorwaarden aan de wet voldoen, omdat ze anders niet geldig kunnen worden verklaard. Kijk bij brancheorganisaties of er een model beschikbaar is en pluk niet zomaar iets van internet. En heel belangrijk: zorg dat je jouw voorwaarden op de juiste wijze aan je klanten bekend maakt. Is dat niet goed gegaan, dan kunnen je voorwaarden niet van toepassing zijn.

Meer weten?
De Kamer van Koophandel geeft veel informatie over bovenstaande zaken. Kom je er niet uit? Zorg dan tijdig dat je een juridisch adviseur inschakelt; ‘voorkomen is beter dan genezen’. Er zijn veel adviseurs die jou kunnen bijstaan in elke fase van jouw bedrijf.