Boetebeding

Boetebeding

16-04-2018

Staat er in uw overeenkomst met de klant een boetebeding? Spreek ook af dat naast de boete u ook aanvullende schadevergoeding kunt vorderen. Een boete treedt namelijk in de plaats van de schadevergoeding, tenzij anders afgesproken. De rechter mag in handelszaken een boete niet snel matigen. Staat er echter in de overeenkomst één boetebeding dat geldt voor alle mogelijke manieren van niet-nakoming? Dan is er sprake van een eenheidsboete. In dat geval zal de rechter in beginsel juist wel moeten overgaan tot matiging. Denk daarom goed na waar u precies een boete voor wilt afspreken en leg dat schriftelijk vast.