string(1) "0"

do, 11 mei 2023
09:30
Jannie Benedictus e.a.

Webinar ‘Aan de slag met het nieuwe pensioenakkoord. Hoe pak je als werkgever de keuzes binnen de contracten aan?’

Momenteel wordt de Wet Toekomst Pensioenen behandeld in de Eerste Kamer. Deze wet is het sluitstuk van de jarenlange discussie over een modernisering van het aanvullende pensioen.

Op 11 mei organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW van 9.30 tot 10.30 uur het online webinar ‘Aan de slag met het nieuwe pensioenakkoord: hoe pak je als werkgever de keuzes binnen de contracten aan?’

In dit webinar wordt toegelicht welke keuzes er in de flexibele en solidaire premieregeling te maken zijn in het kader van de nieuwe wet. Hoe kom je tot de contractkeuze? Wat kan een effectieve invulling van de reserve in de nieuwe contracten zijn? En wat voor een premie is passend? Onder leiding van Jannie Benedictus gaan Chantal de Groot, Dick Boeijen en Jurre de Haan hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast is er tijdens het webinar volop de ruimte voor het stellen van vragen.

Dit webinar is vooral bedoeld voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds die te maken krijgen met aanpassing van hun pensioenregeling. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit webinar bij te wonen.

Sprekers

  • Jannie Benedictus – Freelance financieel journalist
  • Chantal de Groot – Team Leader Client Servicing, Ortec Finance
  • Dick Boeijen – Strategisch ALM-adviseur, PGGM
  • Jurre de Haan – Beleidssecretaris Pensioen, VNO-NCW en MKB-Nederland

Na afloop van dit webinar weet je:

  • hoe je tot criteria voor de contractkeuze komt
  • welke keuzes er binnen de flexibele premieregeling (FPR) en solidaire premieregeling (SPR) gemaakt kunnen worden
  • wat effectieve invullingen van de risicodelingsreserve en solidariteitsreserve zijn
  • hoe je tot de hoogte van de premietoezegging in het nieuwe contract kunt komen.

Voor meer (achtergrond)informatie en aanmelden, klik hier

Heb je vragen?

Contact opnemen