string(0) ""

wo, 19 mei 2021
16:00
Mitchell Brown

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Opening en mededelingen: Albert van Winden (voorzitter)
  2. Bestuur: voorstel herbenoeming
  3. Financiën: Harold Oude Smeijers (penningmeester)

– Concept verslag 2020

– Verslag kascommissie

– Realisatie en prognose 2021

4. Programmering evenementen 2021: Nancy Trip

5. Voortgang Speerpunten MKB Twente – duurzaamheid, talentontwikkeling en mobiliteit: Albert van Winden

6.  De stem van de ondernemer in Twente – van Ondernemend Twente tot Twente Board: Albert van Winden

7. Rondvraag

8. Afsluiting ALV met borrel

In aansluiting op de ALV  16:30 – 17:15  Inspiratiesessie ‘Branding voor MKB’ – Mitchell Brown

17:15 – 17:30  Afsluiting programma

Aanmelden kan tot 14 mei.

 

Heb je vragen?

Contact opnemen