string(1) "0"

do, 12 januari 2023
09:30
Webinar

Na jarenlange discussie is het zover: de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met de komst van een nieuw pensioenstelsel. Dat betekent dat alle werkgevers in Nederland aan de slag moeten om hun pensioenregeling aan te passen.

Op donderdag 12 januari organiseren MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN van 9.30 tot 10.30 uur het webinar:  ‘Aan de slag met de nieuwe pensioenwet’

In dit webinar wordt toegelicht welke aanpassingen op de Wet toekomst pensioenen (WTP) nog hebben plaatsgevonden in de Kamer en wat de impact hiervan is. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag wat het nieuwe pensioen voor werkgevers betekent. Waar moeten werkgevers specifiek rekening mee houden? En wat zijn belangrijke aandachtspunten? Onder leiding van Jannie Benedictus gaan Roger Planje, Jurre de Haan en Willem van de Rotte hierover met elkaar in gesprek.
Tijdens het webinar is er volop de ruimte voor het stellen van vragen.

Dit webinar is vooral bedoeld voor werkgevers die te maken krijgen met aanpassing van de pensioenregeling. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit webinar bij te wonen.

Sprekers

  • Jannie Benedictus – freelance financieel journalist
  • Roger Planje – programmadirecteur Pensioenen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Jurre de Haan – beleidssecretaris Pensioenen, MKB-Nederland en VNO-NCW
  • Willem van de Rotte – senior pensioenadviseur, AWVN

Na afloop van dit webinar:

  • weet je wat de belangrijkste veranderingen in de WTP zijn voor werkgevers;
  • wat de impact hiervan is in de praktijk;
  • ken je de belangrijke aandachtspunten voor werkgevers;
  • ben je op de hoogte van de tijdslijnen;

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met secretariaatmkb@vnoncw-mkb.nl

Heb je vragen?

Contact opnemen