string(1) "0"

wo, 05 april 2023
09:30
Sandra van Dijkhuizen, Ronald Doornbos en Marcus Haveman o.l.v. Jannie Benedictus

Momenteel wordt de Wet Toekomst Pensioenen behandeld in de Eerste Kamer. Deze wet is het sluitstuk van de jarenlange discussie over een modernisering van het aanvullende pensioen.

Op 5 april organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW van 9.30 tot 10.30 uur het webinar: ‘Aan de slag met de nieuwe pensioenwet: hoe pak je het aan als werkgever met een pensioenregeling bij een PPI of verzekeraar?’

In dit webinar wordt toegelicht wie wanneer aan zet is bij het aanpassen van een verzekerde pensioenregeling in het kader van de nieuwe wet.
– Wat is de rol van werkgevers in het samenspel met medewerkers, adviseurs en uitvoerders?
– En wat zijn de belangrijke keuzes rondom bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en de overstap naar een andere premiesystematiek?
Onder leiding van Jannie Benedictus gaan Sandra van DijkhuizenRonald Doornbos en Marcus Haveman hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast is er tijdens het webinar volop de ruimte voor het stellen van vragen.

Dit webinar is vooral bedoeld voor werkgevers met een pensioenregeling bij een PPI of verzekeraar die te maken krijgen met aanpassing van hun pensioenregeling.
Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit webinar bij te wonen.

Sprekers

• Jannie Benedictus – Freelance financieel journalist
• Sandra van Dijkhuizen – Beleidsadviseur pensioen, Verbond van Verzekeraars
• Ronald Doornbos – Pensioenadviseur, PWC
• Marcus Haveman – Pensioenspecialist, Nationale-Nederlanden

Na afloop van dit webinar weet je:

  • wat er verandert met de Wet toekomst pensioenen voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI
    hoe de tijdslijn eruit ziet
  • welke belangrijke keuzes je moet maken als werkgever in de overstap op het nieuwe pensioen
  • hoe per keuze het samenspel met je medewerkers, de adviseur en uitvoerder verloopt en wat je rol als werkgever is
  • wat je als werkgever nu zelf kunt doen

Aanmelden
Meld je aan via deze link

Heb je vragen?

Contact opnemen