Bestuursleden MKB Twente

Bestuur MKB Twente

Jan Gerritsen Voorzitter
Belinda Schurink Vice-voorzitter
Harold Oude Smeijers Penningmeester
Nathalie Poelhekken Algemeen bestuurslid
Peter Weenink Algemeen bestuurslid