Ondernemers voor ondernemersBelangenvereniging voor Twentse ondernemers

MKB Twente is de vereniging voor ondernemers in het Midden – en Kleinbedrijf in de regio Twente.

Via het gedachtegoed 3S, Samen, Slimmer en Sterker, beogen wij een essentiele meerwaarde te bieden aan al onze leden.
De belangen van onze leden zijn de drijfveren voor onze missie.

lees meer..

De Voordelen

Het lidmaatschap van MKB Twente biedt vele voordelen:

  • Ondersteuning in het ondernemen
  • Exclusieve deelname MKB events
  • Regionale belangenbehartiging
  • Inkoopvoordeel
  • Kom in contact met potentiele opdrachtgevers

Hoofdsponsor

Laatste nieuwsberichten

Twente Mobiel Faciliteert Het MKB

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een kort onderzoek van MKB Twente dat wij in samenwerking met Twente Mobiel uitvoeren. 

Tim van Twente Mobiel inspireert medewerkers om bewust na te denken over hun reisgedrag. Zo dragen zij bij aan het mobiliteitsmanagement van uw organisatie. Goed mobiliteitsmanagement biedt vele voordelen. Voor u als werkgever, voor uw werknemers en de regio Twente als geheel. Met deze video stelt Tim zich kort aan u voor en krijgt u een beeld wat mobiliteitsmanagement inhoudt. 

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over het reisgedrag van de medewerkers en de wensen en belangen die u als werkgever daarbij heeft. Uiteraard worden hierbij de wettelijke privacy regels volledig gerespecteerd. 

Onder de deelnemers zullen wij deze twee mooie prijzen verloten: 

KLIK HIER OM DEEL TE NEMEN AAN HET ONDERZOEK

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Project Multiply “Nieuwe business ideeën voor MKB-ers door Saxion studenten”

saxion-studentenBeste collega ondernemer, beste lid van MKB Twente, 

Verandert er veel om u heen? Verschijnen er iedere week nieuwe concurrenten op plekken die u niet verwacht? Ziet u nieuwe kansen ontstaan en ontbreekt het u aan de tijd om erop in te springen? Bent u MKB-ondernemer in Enschede in de industrie, handel of dienstverlening met minimaal 5 medewerkers?

Een business-school-student en deskundige professionals dagen u drie maanden lang uit om ‘out of the box’ te denken en marktkansen om te zetten in nieuwe business. Denk aan internationalisering, nieuwe serviceconcepten, marketing- en salesideeën enzovoort. De student schrijft onder professionele begeleiding een concreet uitvoerbaar businessplan dat u helpt mee te veranderen de komende jaren!

We verwachten van u, naast een beetje tijd, koffie en een werkplek vooral commitment om tot een duurzaam businessplan te komen. Er zijn geen kosten verbonden aan dit project.

Waarom noemen we het project Multiply? Delen is vermenigvuldigen. Het delen van kennis, ideeën en inspiratie zorgt voor een positief sneeuwbaleffect. Door het verbinden van mensen en het delen van kwaliteiten kunnen we met elkaar geweldige resultaten behalen. Door ideeën te delen komt er ruimte voor inspiratie en wordt kennis of daadkracht vermenigvuldigd.

Start van Multiply is half november. Aanmelding kan tot 26 oktober a.s. bij Marije Hendriksen op m.hendriksen@enschede.nl. Het aantal deelnemers is beperkt dus meld u snel aan!

Multiply is een samenwerking tussen Saxion, Gemeente Enschede, Rabobank Enschede-Haaksbergen en CeeCee, IKT, TKT en MKB Twente.

project-multiply

MSG Post & Koeriers verlengd Strategisch partnerschap met MKB Twente

De laatste jaren is MSG uitgegroeid tot serieuze speler op de post & koeriersmarkt. Inmiddels zijn er meer dan 200 medewerkers werkzaam bij het bedrijf. Van origine is MSG een (inter)nationale spoedkoeriersdienst. Sinds de overname van de regionale post- en koeriersdiensten van de DCW in 2012 is MSG ook gestaag aan de weg aan het timmeren op deze markt. Naast de overname van de DCW volgden er ook overnames van Metropost Twente en Business Post Stadskanaal. Daarnaast rijdt MSG in de nacht en overdag voor TNT in de regio Twente.

img_5104

Dagelijks verzorgt MSG de post, pakketten en koeriersdiensten voor onder andere de ziekenhuizen MST en het ZGT, Medlon, Saxion, FC Twente en de Gemeente Enschede. Grote namen uit de regio die MSG inmiddels geheel ontzorgt. Voor een groot deel van het MKB in Twente bezorgt MSG inmiddels de (dagelijkse) post maar ze zouden graag nóg meer bedrijven bedienen. De uiteindelijke missie is om dé bezorger van Noord – Oost Nederland te worden en de visie is om dit zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen. MSG doet dit door het zoveel mogelijk inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een ‘groen’ wagenpark.

Het strategisch partnerschap met MKB Twente is ook weer een belangrijke stap en daarom hebben beide partijen samen een actie opgezet voor de leden van MKB Twente. Beiden richten zich op de regio Twente en vinden het ‘wij’ gevoel enorm belangrijk. Door de samenwerking tussen MKB Twente en MSG kunnen de leden van MKB Twente gebruik maken van de volgende mogelijkheden, aangeboden door MSG:

  • Gratis breng- en haalservice.
  • Extra korting op alle regionale 24 uurs post tot het einde van dit jaar.
  • 2 Gratis entreekaarten FC Twente TOS Business Seats of Heracles Business Seats inclusief drank.

img_5090

Naar aanleiding van deze actie is het mogelijk dat Jeroen Bos, nieuwe accountmanager bij MSG contact met u opneemt om vrijblijvend te kijken wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan is Jeroen (06-83944388/
jbos@msg.eu ) uiteraard bereikbaar.

Themanetwerkbijeenkomst: ‘Van 10 miljoen naar iets onbetaalbaar’

uitnodigingOp donderdag 29 september a.s. organiseren wij voor u een zeer interessante themabijeenkomst, waarvoor we u van harte uitnodigen. De provincie Overijssel zal op 29 september het investeringsvoorstel ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ presenteren en toelichten.

Waarom, wanneer en hoe komt men in aanmerking voor een bijdrage/ subsidie/ ondersteuning uit het investeringsvoorstel “Versterken MKB en Ondernemerschap” De uiteindelijke hoofddoelstelling(en) en het beoogde resultaat is het behouden en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid, door het versterken van het ondernemerschap en daarmee ook de concurrentiekracht, dat voor elke ondernemer van belang is.

Het voorstel is gebaseerd op 6 actielijnen; (1) startersondersteuning (2)organisatiekracht van het MKB (3) Financiering (4) Organisatorische innovatie (5) Familiebedrijven (6) Snelle groeiers De Provincie wil een krachtige impuls geven aan de economie  en werkgelegenheid in Overijssel, laten we in Twente daar gebruik van maken.

Generaal Hans Damen, Directeur Materieel en Diensten van de Commando Landstrijdkrachten, geeft een presentatie over hoe het MKB, Defensie als opdrachtgever kan binnenhalen. Defensie heeft altijd behoefte aan innovatieve ideeën,  producten en diensten die de efficiëntie en slagkracht kunnen optimaliseren, dat kan op diverse gebieden gebeuren.

Schrijf u nu in….

Strategisch partnerschap MKB Twente en Twente Mobiel

MKB Twente en Twente Mobiel slaan de handen ineen voor een bereikbare regio Twente. Op 29 augustus zetten Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel, en André de Lizer, directeur MKB Twente, hun handtekening en bekrachtigen zij daarmee hun samenwerking. “We zien veel kansen voor MKB’ers bij hun mobiliteitsbeleid. Zeker nu ze georganiseerd samenwerken bij MKB Twente”, aldus Soeters. De Lizer vult aan: “Een groen en gezond beleid, maar bovenal kostenbesparing en goed werkgeverschap, is voor iedereen interessant. En daarmee een toegevoegde waarde voor MKB Twente en haar achterban”.

grw

MKB Twente en Twente Mobiel gaan op zoek naar een kosteneffectieve aanpak voor het uitvoeren van mobiliteitsmanagement acties. Met als doel een bereikbare regio voor alle ondernemers. Onder het toeziend oog van de twee bestuurders Jan Gerritsen (voorzitter MKB Twente) en Herman Mulder (stuurgroepvoorzitter Twente Mobiel) werd de samenwerking met een ferme handdruk beklonken. Mulder: “Er wordt wel eens gedacht dat mobiliteitsmanagement alleen is weggelegd voor grote werkgevers. Dat is niet zo. Juist voor de kleine ondernemer biedt het vele kansen. Denk aan gezonde werknemers door stimulering van het fietsgebruik. Maar ook kostenbesparingen door efficiënt inplannen van zakelijke ritten.”

Geen woorden maar daden

Na de ondertekening begint het pas. Als eerste worden alle MKB leden uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek naar het reisgedrag van hun medewerkers en worden ze geïnformeerd over voorbeelden van acties op het gebied van fietsstimulering, carpoolen, actuele reisinformatie, thuiswerken. Op basis van de uitkomsten bepalen MKB Twente en Twente Mobiel welke vervolgacties worden ingezet. Acties die passen bij de behoeften van de ondernemers.

_MMF2729

Twente Mobiel

Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.

Meer berichten

  • Tweets van @MKBTwente

  • Twitteraars die @MKBTwente noemen